Projekční a inženýrská činnost

VÁŠ PARTNER PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ A POZEMNÍ STAVBY

Projekční činnostProvádíme projekční práce staveb zdravotně-technických (vodovody, kanalizace, ČOV, domovní ČOV, studny, retenční objekty a jiné) a staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (tůně, rybníky, úpravy a revitalizace vodních toků). 

Inženýrská činnostZajistíme vyřízení potřebných stanovisek a vyjádření pro povolení Vaší stavby. 

 

Výkazy výměr a projekční rozpočty


Vytvoříme výkaz výměr na Váš projekt včetně projekčního rozpočtu oceněného aktuální cenovou soustavou ÚRS.

Technický dozor stavebníka, stavební dozor a koordinátor BOZP


Zastoupíme Vás při realizaci stavby a budeme dbát na technicky správné provedení stavby v dohodnutých termínech včetně finanční kontroly stavby. Provádíme TDS a SD na pozemních, dopravních a vodohospodářských stavbách. Jsme držiteli osvědčení  k činnostem koordinátora BOZP.