Reference

PROJEKČNÍ PRÁCE

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ STAVBY

 • Podzámčí - vodovod
 • Malechov - odvodnění komunikace
 • Folmava - kanalizace pro obchodní centrum
 • Dobřany - technická infrastruktura pro průmyslovou zónu
 • Kvíčovice - domy ve Špalíčku - vodovod a kanalizace
 • Šlovice - zokruhování vodovodu
 • Únějovice - splašková kanalizace
 • Dešenice - technická infrastruktura, vodovod a kanalizace
 • Holýšov - obytný soubor Na Terasách - kanalizace a vodovod
 • Vidice - splašková kanalizace a ČOV
 • Kvíčovice - obytná skupina U hřiště - kanalizace a vodovod
 • Odkanalizování obce Závist - DČOV
 • Odkanalizování obce Libosváry - DČOV
 • Odkanalizování obce Mašovice - DČOV
 • Areál koupaliště v Horšovském Týně - vodohospodářské řešení
 • Novostavba pavilonu MŠ a úpravy ul. Baarova ve Stodu - vodohospodářské řešení
 • Hostouň - OZ k Mutěnínu - vodohospodářské řešení
 • Hora Sv. Václava - rekonstrukce výtlačného řadu a vodojem
 • Horšovský Týn, OZ U Potoka - vodohospodářské řešení
 • Bor - obytná zóna II - vodohospodářské řešení
 • Město Stod - Komenského náměstí - kanalizace, vodovod a řešení srážkových vod
 • Plzeň, Husovo náměstí - vodovodní výtlačný řad
 • Běhařov - technická a dopravní infrastruktura - kanalizace a vodovod
 • Šťáhlavice - OZ Na Jezárkách - vodohospodářské objekty
 • Dobřany - Na Slovanech a Havlíčkova ulice -  oprava havarijního stavu vodovodního řadu
 • Obytná zóna Bělá nad Radbuzou - vodohospodářské objekty
 • Obytná zóna P5 v obci Chodská Lhota - vodohospodářské řešení

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE A REVITALIZACE TOKŮ

 • Rekonstrukce vodní nádrže Zvonička
 • Rekonstrukce vodní nádrže Součák
 • Potvorov - rekonstrukce MVN p.č. 6/5
 • Revitalizace Třešňovky v obci Průhonice
 • Dlouhý Újezd - revitalizace u Křížku
 • Spáňov - rekonstrukce MVN p.č. 40
 • Suchomasty - rekonstrukce MVN p.č. 266/28
 • Vysoká Libyně - obnova MVN (U Čucha)
 • Bohy - rekonstrukce MVN p.č. 810/4
 • Dubenec - rekonstrukce MVN p.č. 118
 • Kostelec nad Černými lesy, lokalita Svatbín - výstavba MVN
 • Kostelec nad Černými lesy, lokalita Peklov - obnova MVN a výstavba MVN (retenční přehrážky)
 • Domažlice, Zubřina - stabilizace a zkapacitnění toku v Hruškově ulici
 • Březí u Žinkov - rekonstrukce MVN p.č. 493
 • Černíkov - p.č. 1955 a 1956 - výstavba tůně
 • Velký Malahov - výstavba MVN
 • Chodská Lhota, p.č. 3843/2 a 3844 - výstavba tůní
 • Draženov - rekonstrukce retenční nádrže, výstavba záchytných průlehů
 • Holýšov - II. a III. etapa veřejné infrastruktury obytného souboru Na Terasách, Hospodaření se srážkovými vodami
 • Chrastavice - rekonstrukce MVN a výstavba retenční přehrážky
 • Malonice - rekonstrukce MVN
 • Vodní nádrž V olšinách
 • Vojtanov - rekonstrukce MVN p.č. 44 a 10/2
 • Rekonstrukce MVN k.ú. Zahořany u Domažlic p.č. 19
 • Skařez - malá vodní nádrž "Toman"
 • Nevolice - rekonstrukce MVN
 • Ostromeč - rekonstrukce MVN p.č. 22
 • Rekonstrukce MVN k.ú. Kocourov u Horšovského Týna

TDS

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ STAVBY

 • Česká Kubice - Pod Krásnohosrkou - rekonstrukce kanalizace
 • Horšovský Týn - Semošice - kanalizace a vodovod
 • Vidice - splašková kanalizace a ČOV
 • Odkanalizování obce Libosváry - DČOV
 • Tasnovice - připojení vrtu HV-1 
 • Klenčí pod Čerchovem - doplnění kanalizační sítě
 • Odkanalizování obce Mašovice - DČOV
 • ČOV a kanalizace v obci Žichovice a Vodovodní výtlak z ÚV do VDJ Žichovice
 • Žichovice – zásobování vodou

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE A REVITALIZACE TOKŮ

 • Domažlice, rokle - protierozní opatření
 • Malonice - rekonstrukce MVN
 • Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem
 • Vodohospodářské opatření Studánky u Všerub
 • Dolní Metelsko - oprava MVN
 • Domažlice, Týnské předměstí - suchá nádrž
 • Mířkov - rekonstrukce MVN
 • Křakov - rekonstrukce MVN
 • Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
 • Újezd u Domažlic oprava MVN p.č. 3232
 • Rekonstrukce MVN k.ú. Kocourov u Horšovského Týna

DOPRAVNÍ STAVBY

 • Mezinárodní cyklostezka CT3, Horšovský Týn - Semošice

 • Výstavba chodníku v Horšově

 • Obytná zóna v k.ú. Pocinovice u Semněvic

 • Rekonstrukce komunikace "Na Bílém vrchu" v obci Rybnice

POZEMNÍ STAVBY

 • Česká Kubice - stavební úpravy knihovny

 • Rekonstrukce bytů v objektu Česká Kubice č.p. 12

 • Areál koupaliště v Horšovském Týně

 • Loděnice Horšovský Týn

 • Stavební úpravy v 2. NP ZŠ Horšovský Týn